Трибунал -

МК ТРИ ​ БУНАЛ ​ Вонредно издание 14. Октомври По повод празникот “11 Октомври” во просториите на “МКД Македонија” - Љубљана беше одржана првата средба на македонските студенти кои студираат во Словенија. Дружељето започна со настапот на хорот “Саморастники” - Жална при Гросупље. Студентската забава продолжи во ритам на младоста, при што повеќе од сто студенти се забавуваа со македонски песни и ритми vo духот на “House Open Party” Донатори:​ ➻Atlantic trade ➻Makedonija trade ➻Амбасада на Република Македонија Велепослаништво Љубљана ➻Живко Бучевски ➻Аноннимни донатори