Мy favorite tree Три храста лужњака - Баре - Page 8

Стабла су ретки и импозантни примерци храста лужњака, доброг здравственог стања, изразите виталности и генетског потенцијала. Налазе се на надморској висини од 124 м у близини речице Робаје. Остаци су храстових шума које су некада биле широко распрострањене у Србији, од пре неколико стотина година.

Дендометријске карактеристике заштићеног подручја споменика природе су: