Мy favorite tree Три храста лужњака - Баре - Page 4

Овај споменик природе чине три стабла храста лужњака (Quercus robur L), која представљају типичне примерке своје врсте, заостале од некадашњих широко распрострањених храстових шума.

Стављено је под заштиту као споменик природе ради очувања ретких ботаничких вредности и репрезентативних дендометријских карактеристика, заштите аутохтоне разноврсности и унапређења предеоних обележја у којима три храста лужњака доминирају својом величином и лепотом.