Информатор на општина Новаци 40 - Page 4

Постојаниот претставник од УНДП, Лујза Винтон во посета на Општина Новаци Градоначалникот Лазар Котевски оствари средба со Лујза Винтон -постојан претставник B