Информатор на општина Новаци 40 - Page 14

Бесплатни превентивни прегледи преку проектот „ Здравје за сите “ во пензионерскиот клуб во Новаци Високите темепратури карактеристични за месец август и спарното време е причинител на разни здравствени тегоби во летниот период , па токму затоа општина Новаци во соработка со службата за итна медицинска помош од Битола организираше бесплатни здравствени прегледи за жителите на ова населено место во рамките на неколкугодишниот проект на Министерството за зд