Информатор на општина Новаци 37 - Page 9

и „ наведени проекти во програмата. “ рече Миле Мицевски, од ЗГ Новак. Од граѓанските здруженија сметаат дека работилницте ќе помогнат во подобрување на досегашната пракса и соработката меѓу локалната самоуправа здруженијата. Ние сме релативно ново здружение, постоиме кратко време но сепак доставивме план и програма за работа за 2015 година до општината и се надеваме на поддршка од општината при реализацијата на тие По завршувањето со циклусот работилници ќе следи и објавување на водич, според кој и останати општини во државата ќе може да пренесуваат позитивни пракси во областа на транспарентна распределба на средства од општинските буџети за подршка на здруженија