Информатор на општина Новаци 37 - Page 4

При крај е изградбата на спортската сала во Новаци Спортската сала во Новаци веќе започнува да го добива конечниот лик. Веќе е поставена железната конструкција а сега се работи на нејзино затворање и внатрешно уредување. Ова е прв ваков спортски објект во општина Новаци кој има особено големо значење за развојот на спортот кај младите и правилен нивен раст и развој. „Изградбата е во завршна фаза и се надеваме дека истата ќе биде ставена B