Звіт ALL2017zvit

Звіт про виконання плану діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях у 2017 році п/п 691 Найменування завдання Найменування заходу для виконання завдання Найменування показника результативності виконання заходу Значення показника результативності виконання заходу План Факт Примітка у разі недовиконання плану 15Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад 1.1.1. Проведення аналізу 4 1.1. Проведення Міловський 4 першочергових правових потреб правопросвітницьких 4 4 Сєвєродонецький громад, що викликають найбільший заходів, спрямованих 4 4 Старобільський резонанс серед населення на роз’яснення змісту 4 7 Богодухівський територіальних громад, зокрема: ключових реформ 4 4 Первомайський (змін у законодавстві) у об'єднання територіальних громад, Кількість заходів 24 24 Чугуївський надання додаткових повноважень сфері соціального 4 13 Перший Харківський ОМС в галузі земельних ресурсів, в захисту, освіти, сфері надання адміністративних охорони здоров’я, 17 17 Третій Харківський послуг тощо (формування та пенсійного РЦ підтримка в актуальному стані «карти забезпечення, тощо 0 0 правових потреб») 42 1.1.2. Проведення тематичних 36 Міловський семінарів, лекцій, зустрічей для Сєвєродонецький 96 93 цільової аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно Старобільський 60 66 з ОМС, ОВВ, іншими установами та Богодухівський 60 71 організаціями, ГО тощо, також за участю адвокатів БПД (фахівців, Первомайський 96 234 спеціалістів з проблемного питання) Кількість заходів Чугуївський 4 4 спрямовані на найактуальніші питання життя громад, зокрема, Перший Харківський 84 99 захисту прав споживачів комунальних Третій Харківський 48 69 послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних РЦ 15 15 ділянок, громадської безпеки, на запобігання безробіттю 4 10 1.1.3. Виконання спільних заходів Міловський відповідно до: Програм правової Кількість заходів Сєвєродонецький 4 11 допомоги населенню, затверджених Старобільський 24 107