Журнал KiMONO KIMONO #11`2018, Концептуальное лето - Page 131

Магазин Stoly Магазин Beneсk Магазин Yajima Somemono Ресторан Suzuka Дом гейш Ресторан Tofuya Ukai Owada Hachioji Ryusenji no Yu, Hachioji Minamino 20:00 Город-спа Ryusenji no Yu, Hachioji Minamino Ресторан Tofuya Ukai Owada 17:30 токио по М аршрут 131