Број 50 - 51 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 112

Суштина поетике | часопис за књижевност Из дневника | Тања Прокопљевић Прикази прочитаних и драгих књига О КЊИЗИ ПЕСАМА ПИСМА АФРОДИТИ РАДМИЛА РАДОВАНОВИЋА У књиз ]  M M - = - ] M M - - =  M m ] } - - - ]  =- M M } - m R ] ]= R = -2 Э R 2 - - }  ] } S = } Rsb - - ] PB - m  RR ]- M }  r  - m ] - M # M ] Т# M -  ] #"  ]- R#2 } ] } M #B M - R - - #R ] - - P ] ] #b M -  - ]- "#r =-  - ]- M # M M # m } ]= M #"  M M - #B R ] M #R ] ]= ]  ]- #b ] M ]} ] M ]#r = " = } - M m 2 - - ]== - R  R = R R - R  = - = m - } R - - - - - = -=  P - =  ] = m R ] - R M M - -  ] = - R ] R 2  R = = - P M - ] ] -  R R - m - - M } - = - 2 }  2 ] M M - - = m - 2 ]  ] - 2  M M - R }  ] - - P M m R 2  ] = } R  ] = - } = - ]  = m  -  }  R } ] - = } - ] ] - m r R R = - ] - 2 - P ] R ]  ] - 2 = - = - ] M - ] -  -  =}= R M  = - =2 M =- R ]  ]  R = - =- ] - - M ] = - - } ] m - " M m - R } = "