Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 9

Суштина поетике | часопис за књижевност границе књижевне уметности. Постоје песме које чекају баш на вас, да помере вашу душу даље од досадашњих спознаја и отворе вас за нове видике. Баш у томе је знач ] } RЭ = B M ] - }  R - ] =} - ] - } R R M }  r } ] m - ] } =- p ]   =} - - } - 2 ] " ] 2 = }= R = M R 2 R  - -  - M= M - } R - = } =- M  R R } - - } R  ( =- R ]- ^( - ] ] =} - ] - -2 - - M - R - } ] 2 } M  P ] } ] = } - -  ] - ] = ] M ] m } ]- R } 2 M = ]-2 - R = } 2 -  R ] - m - - M m  2 = = =- - - R  2 = - ] - - ] - M R R 2 - 2 ] = M P-  - ] = M R } ]m - -m - M    - ] M -2 ]} } - ] ]} R - 2 } - ] M R } = } M   - 2 ] 2 - R 2 - ] = - - - ] 2 M=P } - = ] B M - B } M -  - ] M = - ] m R m R  R -  R -= m 0 ] m } - 2 B M - } ]- - - P B -= ] = } R =  R = - B -= = R M= = R ] ]} ] R M R m R M  R M R - ]  ] = R - - } M=R == 2 = = M M R R - =" r m ] R M  P  - R - R ] - M R - - - - R = - = - = R M R ]- 2  R M= = - m R ] m } 2 - R M } R M  R ] m  = "  ] - 2 R  - ]  ] M M ]- ]  " M  R } m - - ] ] ]- - ]- M  ]  R -  R R =2 M - ] = ] 2 = }   -   R - = - ( 2 - m  - M } - 2 ] } - 2 ] } M m - - ] ]  P  R = ] - - Ӣ } - " M - 2 = R - = M R࣐