Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 73

Суштина поетике | часопис за књижевност уочи Другог светског рата. Писци су се мало поиграли са биографијом будућег нобеловца и довели га пред склапање пакта са ђаволом. Писац седи наспрам ђавола, оличеним у нацисти Албрехту Дитриху, и доживљава себе као немоћну овцу која је принуђена да игра вукову игру не би ли извукла живу главу. Андрић себе упоређује са Шехерезадом, која је своју смрт одлагала тако што је непрестано приповедала нове приче. Видимо да Кецмановић и Стојиљковић дакако спадају у оне који су причу Аска и вук добро разумели и у њој видели вечиту борбу између уметности и надируће смрти. Међутим, у даљем току романа, Андрићев лик чини оно што „вук“ (Дитрих) од њега и очекује, а за Аску из приповетке не би се могло рећи да на пољани изводи оно што је вук од ње очекивао. Напротив, Аска свој живот брани на потпуно необичан начин, а то је врло битан мотив њене победе, јер је непријатеља изненадила и поразила већ самим „оружјем“ и начином борбе, коју он није очекивао, па самим тим није ни био спреман да јој се одупре. Ако су Кецмановић и Стојиљковић желели да им подтекст романа буде прича о Аски, онда ипак нису били на правом трагу, јер игру непрекидно води Дитрих (метафорично речено, вук), док Андрић (Аска) то свесно допушта. Напротив, у причи Аска и вук управо је Аска та која води игру, додуше силом прилика и у сталном страху. Иако Андрић спасава главу и жив одлази из Немачке, ипак се не може рећи да је победио онако к 4./4f4-H4//,t-t-4.4.,f-t,/,,4a`,-t/t,4/,a.4a, t,t,4.-t`4.4/t, 4't.4f4-K4/4-td``.4/ 4`t.`a,4f4/t/4b4`/`t-H4//`t.-t-4f,4`ta-t/t,4&,4.4/t/,/,4/-.4ft.,4-4-tb4,4,, NM K4,/-4.4/t-H4.b4`/4//`t.-t-4f,4`4-ta-t/t.4a,4,.,4`t.8''-4`t,4/4/,4//a-t`.,8' 4.,4/4/t,4`t./,/`4,/,4//,.,4,ft,4`4/t/,-t..4"4-t.-t/t, 4--t/t,4./f4-H4/t-t/4, K4f4-t`4-,$4/t-4`4.4f,4f4-K4,4./4/t-H NM K4,4//t/ NM 4//a-t/4//`/`/t/4/t/,.-.4,/`(-t.4`4`//4/t/,//4-.4,/``4,t`-4`f.4/t/,t-t./,,4a4/t,4f.4f-H4`t-H4`´//./-,4f4`4/,a-H4/`4-t-4//,4..4/4,`.// 4(,4-4,4,-tf4//-/t,4`4.4`,.-t-4,4/B/.4`t,4a4///t/`t/t/4f-H4`t`,4`.4/`4-t-4/t/,//4,.,4b4f`4.4//,t-t-4.4f-H4f4-B