Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 53

Суштина поетике | часопис за књижевност као месечар, пролази проћелав човек од неких четрдесетак година, у раздрљеној кошуљи, запуштен, млатара рукама и лови њима нешто по ваздуху, расправљајући се са само себи видљивим саговорнико (" ]R -  R - B } - ] ("  R - = M (" r R = m R   2 - 2  M  - R  -= M ] " M R } - ( 2 = ] M m2 } =  R 2 ] 2 M ] 2 - ] - 2 -  M ] M = = M  R - M  ]=} R }= ] R -  =} - B R   "  - ]" - 2 ] M ] -2  R - } } R R = M R B m -  m ] " 2 R M ] M - R ]- = ] - 2 R M = = - R  ] M = =- - ] B 2 M - R - ]  = 2 - -  R ] 2 - } M=]2 R ] -2 m ] 2 }= M - } M M R M = =  = M  =  ] = - - m R -2 - - R = = m m R - R = M - = R ] } M - ] R ]2 = - ] ]  ] M - R P - R - - 2 - m - -  2 ] = R - } ] } - m ] -  R M  =} -  R R - - M = -2 -  ] R  = m B = R R =} R  -  == B - R = m M  ] - - M M ] M M - ] ] 2 m - } M - N( 2 } M - R  - ] - M = -  S