Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 42

Суштина поетике | часопис за књижевност жена, чији идентитет сазнајемо на крају, такође има три важне, временски линеарне тачке: у прошлости је најпре била срећна и заљубљена жена, затим је постала роб и особа која не зна за себе, да би је у садашњости, на крају Јудит ослободила и преобратила у нормалну особу која ће моћи да настави живот. На почетку смо споменули да у функцији приче аутор користи симболе, и то: светлост, жуто, ружа. Јудит држи продавницу расвете и што се уз њену појаву константно појављује светлост, било као таква, било као контраст мраку у којем се Јудит у часовима нервног растројства често налази. С обзиром на то да је захваљујући њој осујећен Ханесов покушај да настави са уништавањем живота девојака, не чуди што се Глаутер определио да поменути симбол изварира на овај начин. Као средство излуђивања девојака, поред сталних појављивања, остављања порука, разних лажирања, Ханес корити три жуте руже. Ако се узме у обзир симболички аспект боје и цвета, при чему жуто 3 представља божански лик, а ружа 4 савршенство и љубав, може се рећи да је у питању парадокс у којем средство за исказивање најдубљих емоција постаје средство за уништавање. Што се тиче дискурса, Глаутер приповеда лако, са изврсним дијалозима и описима који су искључиво у функцији приказа психичких стања јунака. На крају, можемо рећи да је роман Заувек твој изузетно дело о злоупотреби љубави у којој се аутор пројављује као врсни познавалац људске психе и душе. Он на прави начин користи симболе, бруси дискурс и радњу до савршености, поштујући начело: мање је више. Такође, захваљујући динамици и моментима у којима заличи на Хичкокове заплете, ово дело могло би се разматрати и као одлична подлога за филмски сценарио. 3 Види одредницу Жуто у : Исто. 829. Види одредницу Ружа у : Исто, 572. 4 42