Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 41

Суштина поетике | часопис за књижевност долази и до друге маске, коју до краја романа носи главни јунак. Други битан поступак којим се Глаутер служи јесте константно варирање броја три. Наиме, окосницу приче чине три личности: Јудит, Ханс и жена која се појављује на крају романа. Провучено кроз аспект симболике, број три 1 садржан је од збира бројева два, који се сматра бројем земље, чији представници су Ханес и Јудит, и броја један који се сматра бројем неба, чији представник је поменута жена, захваљујући којој ће доћи до обрта и разрешења. Другим речима, без увођења трећег лица прича не би могла бити завршена, што се једначи са симболичким аспектом овог броја, који представља израз интелектуалног и духовног реда, божанског у космосу и човеку. 2 Такође у сваком од поменутих јунака уочавају се три момента: оно што су били пре међусобног сусрета и два њихова лица након сусрета. Јудит је пре познанства са Ханесом била сасвим обична девојка, власница продавнице расвете у прећутној потрази за неким ко ће је волети, да би након истог постала жена коју је вољени мушкарац учинио психички нестабилном. Тада долази до удвостручења њене личности: једна због превелике количине Ханесове посесивности чује гласове, константно је у страху да ће га након раскида негде угледати, а друга постаје свесна да је човек за кога је мислила да је обожава заправо лудак, који ради све да би њу направио лудом и онеспособио за живот без њега. Са друге стране Ханес је пре Јудит већ уништио један живот, да би након сусрета у њој видео наредну жртву. Пред нама се онда пројављују два Ханеса: један, наизглед идеалан мушкарац, који се инфилтрира међу Јудитине пријатеље и успева да их убеди да је он прави мушкарац за њу; други, поремећен, који једну жену држи под контролом лековима, док другој припрема исти сценарио. Непозната 1 1 Види одредницу Три у : Rjecnik simbola, Jean Chevalier I Alain Gheerbrant, NAKLADNI ZAVOD MH,Zagreb,1983, 709. 2 Исто 41