Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 30

Суштина поетике | часопис за књижевност неафирмисани писци. Ми смо сасвим независни. Радимо по сопственој иницијативи и сами сносимо све трошкове у вези са издавањем, штампом и презентацијом часописа, а сходно томе и уређивачка политика је слободна. ▪Нађу се међу њима и препеви песама аутора из Србије. Како је започела та сарадња? •Захваљујући Евгенију Капустину и Маријани Соломко на страницама нашег часописа су се појавили и преводи српских песника, најпре оних из Суштине поетике, па би се могло рећи да су њих двоје зачетници ове, сад већ веома успешне руско-српске књижевне сарадње. Лично, рећи ћу искрено, неочекивано сам открио лепоту српске књижевности, а преко ње сам упознавао и српске песнике. Мада још нисам довољно знао српски језик осетио сам велику жељу да неке од тих стихова преведем. И усудио сам се преводећи стихове Кристине Јанковић. Тад сам упознао и уредника Суштине поетике , мог српског брата, који ми је помагао да уђем у бит српског језика и српске поезије. Касније, веома значајан доприн BFBBFBԃF BFBFBBFkB+BFBBFBBBFBBBBBBFBBFBBBBBF BkFkBBBBBBB̃BBFBBBBFBBB+BBBBBBBFFBBBBBF FBFBBBFBBkFBF FFBBBBBBBBBwBBBBF +BBBBF#BFoF BBFcBFcBԃBFBBBBBBBBBBBF BFBBBBBBBBBF BFBBFcF F +FcFBF ܸBBBBBBԸ+BBBF BFkBBFBBF BBBBBF BBBBFlBFFBBBBBBBBFBBBBFkB+BkFBFF BBBBBFcBFlBFBFBFBFFFBFBBB̃FcBBBBBBBFkBBBBBBFF B+ZBwBBBBBBFF BԃFBBFFBBBFBBF BBBBFBBFcBB+BFBFcBF BFgBBBBFFBBFBBBBFBBBBBFBF BBBBOBFF#FB԰BwBBB+BBBЃBBGBBBFBBиBkBBBFF BFBF BBBBFFFFBF BFFFBBOFFBFBBB+BFBFcBF BFgFF BBBBBBFgF FBBF BBFF B(