Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 21

Суштина поетике | часопис за књижевност припадала својим идејма и својим радом Уједињеној омладини српској чији је циљ био просвећивање Срба кроз културу и образовање. Издавали су лист Млада Србадија и били први који су покренули питање еманципације жена, тражили да се српске девојчице образују под истим условима као и дечаци. Драга Димитријевић Дејановић, међу малобројним српским песникињама XIX века, поред Милице Стојадиновић Српкиње, спада међу најистакнутије поетесе романтизма. Прве песме је објавила у Даници (1862), и у истом часопису потом објављује чланак Зла срећа девојачка у којем тражи за жене право на привређивање. Кад је основано Српско народно позориште у Новом Саду напушта родитељски дом и посвећује се кратко глуми, као родољуб и борац за женска права у жељи да помогне српско позориште као васпитну институцију у времену када су глумице биле ретка појава на домаћој сцени. Наставља да се бави глумом у Београду, за потребе позоришта преводи с немачког језика, али се убрзо враћа поезији и интензивно пише песме и приповетке. У Стари Бечеј се враћа 1865, опредељује се за просветну струку и добија дозволу да полаже учитељски испит. Мири се са мужем и настаје период тихог али материјално веома оскудног живота. Немогућност да се претплати на Младу Србадију и Матицу веома тешко јој пада. Једина објављена збирка песама Списи Драге Дејановић (Нови Сад, 1869) садржи 45 љубавних и родољубивих песама. У њима се осећа благ утицај народне поезије, Бранка Радичевића, Змаја, Јове Илића. Другу књигу Ускок Кариман није ст