Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 2

Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански Уредништво Енеа Хотић Сања Живковић Јелена Глишић Сарадници чланови колегијума Проф. др Слађана Миленковић Милена Ћировић Марко Јуришић Технички уредник Анђелко Заблаћански Лектура и коректура Јелена Глишић Контакт +381649803118 sustinapoetike@hotmail.co m Издавач Анђелко Заблаћански Глушци Први број је објављен 23. новембра 2013. године Часопис је покренуо Анђелко Заблаћански Излази двомесечно Народна библиотека Србијe ISSN 2334̶9417 COBISS.SRID 204386828 Суштина поетике, електронски часопис (2013) Интернет адреса www.knjizevnicasopis.com