Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 16

Суштина поетике | часопис за књижевност крхотине, кроз које мучно тражи излаз, ваљда ће се временом оштетити, да се сама сачува од сазнања да крај не постоји. Може ли се уопште претпоставити да ће само да поцрни, да се разори, па онда распрши у циљу пружања руке својој сорти, да случајно касније не остане сама, иако зна да прилика попут те, не пружа се ни најбољима? Некад и помислим, ко сам онда ја, да је лишим тражене жртве? Јер полако схватам. Знам да тражи онолико колико и пружа. Одувијек са мишљу да се потпуно ново, не може ни свим егзистирајућим силама докучити, загонетно се појави са новим разлогом. Често са сврхом. Некад само изблиједи, при смјени краткоживећих клонова. А жута се, у дубини уви f4-t.4/4/--H4/t,4-`4-t`. 4&,4/4-.4,/``t,`4at,4.4-/t,4.4-,4/`4-t-4`t`/f4-tf-K&''4%H4"%H4'(4''4"4%t't%B$,4ft-4,4.4/t-H4-/t,4/4/4(t,4/4/4/`4.4--tft.`f4-t/4/4`t`,4/,4f-B/t-t/a-t..4,,4/t/`t`.4`t,4/-4,4,/t/4/-4,t,4a-t/t.4/4/a-t..4,,4f.4/4, 4f4/b/`.,4./4`t/4/4//`t`,4..4`t,4`a-t`t/t.4a.4/t-t//,t.4`/t-H4a.4f-t/t.4a-H4-4,4f4-H4`t,4-`t,-H4b4`/4/4/--H4,t.4`.4.4`t/`4,4,ft-t/t/4$4`t,4/4/4`-tb4-tf-K4`4/-4`t``t`,`´./`4,4.,4./f4-H4/4/`4,4/4/4-4,4`t,4,.,4-4,4/4/4/`t`,4f-H4/t-t./4,`4.4f4-t/4-H4`4-/t,4.`´,t-t-/t,4a,4f4, 4'`4/,t`-4.4f`4.4`t``4,4aK4.`4,4f4f-H4f4-H4,`4.4f4-t/4-H4-,4/,t`4,4a`/K'4/`4,4/4.4-,`f.4/`4//4f4-t/t`4-4/.4/`4.4..4.,4b4.4`4.4`4`.-H4./`4-t-4,4f4-H4/4.4//`/`/t`4,.,4`t`4/t,4-4/t/,.4/ 4't,4-4//`/`/t/4/t/,.4/ 4`t,/`t.4,``4,4/t/4-4`-.4/4,.4f4-t.//4/-4`t`,4`4/,ˈ4%4//t.4f4-tf-K4/`4,.4/``.4`t.// 4-,4.ft`a`f4-t/ 4``f4-tat`ˈ4$4.//t`.4/t`.4`-t`// 4/4/--4,4.`t`4-tf`ˈ4't-H4/`4.4`t.4./t`ˈ4't-H4`/4.4b4ft-t/t`ˈ4'/t`4./f4,4`t-H4/t-H4-4,4`t//-/t,4`.,t-t-4/4,4`t/,/t.4aH4/t,4//`4,4`4,4-..4a.4`.4aH4``t/4f4-t`4-tf, '-4`,.4f4-t.4`t.`b4,4/ 4`t.`b4,4/4/4.4`t`.4,.,4`H4`t`/4f-K4)-t`t`/4f4-B`.4aK4,/`/,/4-4,4/t-H4//`t`/f4. 4&4,`4,4`.4`t-K4`t,,4..4/``4.,4-4,4`4f-t,,//`t`,4,.4/4/4/4/t/,/4,.4b4-H4/t-t,/4b4`/4``4-t,t,4-4,4,t`-4-K4'4/--H4`t-B``.4b4,4`. 4`t,4/4/4/`4,/4-4,4/`4.4,`b4.4/4/4`t-t,t-K4&4-4,4`t-H4/`t./,t/-4.4/`tf4-t`-K4(4//`/`/t/`t`. 4/.,4b4.4/4`t-K4`/4/t.4.,4-4/t-tf`4/4/f. 4&,4.b4-H4/4.M