Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 14

Суштина поетике | часопис за књижевност највећу захвалност која се може замислити: У погачу ћу љубав твоју умесити/ као жртву Господу/ што ме је у твојем гнезду излегао. „Суштина“ пулсира, бори се, нема мира у целој збирци, све је у покрету. Код Кристине Павловић Рајић јасно се очитују ти титраји, јер пролазимо у њеним песмама пут од светлоплавог мира воде и неба и поимања да смо једно са природом, до рушења свега човечанског у болу и ударцима песме „Не било ме“, где као у разбрајалици брзо и јако пролазе тешке речи, као контраст дугим изразима и миру песме „Ништа не мора“. И запамтимо оно најважније: Човек је сам слоб BBBBBBBF#F BBFBBBFBBLBBBFBFF FF BBBBFBBF FBBF +BBBBF BBBFcBBBBFcBԃBBFBBBBBBBBBBBBBBBFBԃBBF#BBFBBBF +BBBBBF FBBFFBBBBFFBBBBB܃F BF#BBF+B`BBBBBFFcBԃBBF BBBFFF BBBBBF BBFBBBBBBBBBFBBF BBFB+BkBBBBBBBԃB[BFgBBBCBFBFlF {B[BFgBpFF BBF BBBBFBBBBFB+BFBBBԃBBFgBBBBBFBBBFoBԸBBBBBBF BԃBBBBBFFFoFF BFkBԃBFFBFB+LBBBBBFcF BԃFFFBB𸸸BBBBԃFBBBBFFcBBBFBBF#F FBBBF BF#BBB+FBFBBBBBBBBBBBBBFcBBBBBFFBBBBFBBFF#BBBFFBBBFKBBB+BBFF BFB԰BBBFBԃF BFFBBB԰BBBFF BBBBBBFFgBBBԃBBF FBBBԸ+B@FcBBBBBBBBBBBBЃBBFBBFBBBBBBBBBF FBBBBFBBF BBBFF +BBFBF BBBBBBBFBԃBFBFBBFF BBBFkFBBԃBBF FB԰BBBBFBBB+FFBBFBFF BBBFBBFF BఃBBF BBBBBBBFBBBԃBBBBFcF FBBF BBBF#BF B+FBBBFBBBBBBԃBBFBBBBBBBBBBЃBBBBFF BԃFBBFBBBBBFBBBF FBB+BBBBԃBBF BFBBBBF FBBBF FBBFBF BԃBBԃF FFBFBF BBBFBBF B+FBBBBFFBBBBFBBF FBBBFF BఃBBF BFcBԃBBBBFBBF FBBBBFFBBFBFF+BBF#F BFBBFBԃFBBBBBBBBBF BFcF BBBBBBFF#BBFF+B{BBBBBBBFBBԃBBF#BԃBBԃBBFBBBBFF BFF FBBBBFF FBFB+BBBBFBBBBBFBF BF BwBBBBBBBFcBԃF BF`FBF BBBBBBBFBBFBFBBB+BBBBFBBBFF#BBBBBFBBBFkBBF BBBBBBBBBFBBBFBBԃBBBB+BFBFF#BFFcBBBBBBFBBFBԃFBBFBBBBฃBBBBBBBBFFcBԃBFBBBFBBBB+FBBBFFBBFBBBBBBBF#BԃBBBBFBBBBFkB԰BBBFkBԃBBFBBBBBBBBFkBԸ+BFBBFcBBBFFFcBBBBFBBBBԄ(