Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 122

Суштина поетике | часопис за књижевност Ирина Михашина | БОЖЈА РУКА .......................................................................................... 45 Маријана Соломко | ГУСКЕ СУ ЛЕТЕЛЕ НА СЕВЕР ............................................................... 46 Татјана Непорада | * * * ....................................................................................................... 46 Прича | Сенка Војиновић .................................................................................... 47 ТИМОР .................................................................................................................................... 47 Ту око нас | Енеса Махмић.................................................................................. 54 МОЛИТВА ............................................................................................................................... 54 ОСТРВА ................................................................................................................................. 54 ПИСМО ЦВЕТАЈЕВЕ ................................................................................................................ 56 ТИХИ ДОН ............................................................................................................................... 57 О ПЕСНИКИЊИ....................................................................................................................... 58 О младима је реч | Марко Јуришић ................................................................... 59 ЗАКОНОМ УРЕЂЕНО БЕЗАКОЊЕ ........................................................................................... 59 Савремена украјинска поезија | Халина Хевкив ................................................ 64 ИЗ ОРАХА СОК ТЕЧЕ ............................................................................................................... 64 ЦЕНТРАЛНИ ТРГ ..................................................................................................................... 65 * * * ...................................................................................................................................... 65 * * * ....................................................................................................................................... 66 УКУС ТУЛИПАНА .................................................................................................................... 67 О ПЕСНИКИЊИ..................................................................................................... ´)-t`.4`4.4/-t`t/4-H4&,4,t`-4'K4&//ta,4` 't$4'(((4%$4(t"4%t$%t( "4(((4' B&$4'4$()&4)$ B%$4$t'&&4"4(((4' $4/t-4`4.4f4`4$4`t..4/t/f4./-.4%4`b4,4/H4'4.4..4f4.4f B'-t`4/-t`t,4/4,4"4-t.-t/t,4$..4b4.4f ͂$4&'4(t)t$$4(&4* ͂(4'$t'$& ͂(& ´)%t&$4"%H (4%t)4(4%t'H %4,-H4.`4,4`.-H4/`4.4a-H4&`4.4`t`.4/t,4',4,./,.4f4(4,4f4.4f B%4$$4'$t"4%t&($ B"$4(t&$4"%H B$`4-tb4.4/4`t,4/4(4,4f4.4a,4'4,4`4./,.4f  B&%t(&  B'&4$$4(4$4"4%H4)(%4'  $(4%t*4&4'4(t$4'4'4't'$'  (`4.4.`4,4`.-H4/`4.4a-H4"4-t.-t/t,4),-t`./,.4f  '4$4&&4$t'$  L