Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 121

Суштина поетике | часопис за књижевност Садржај Реч уредника ........................................................................................................ 5 Сећање на Бору Симића ....................................................................................... 7 ПРЕНУЋЕ ................................................................................................................................... 7 У ретровизору | Бранка Тарбук ............................................................................ 8 ЉУДИ ОД ЛЕДА И ВАТРЕ ......................................................................................................... 8 Песме у прози | Вања Парача ............................................................................. 15 ТРАЖЕ НАС, УВИЈЕК ЋЕ .......................................................................................................... 15 ЈЕДНА ЗА ДРУГОМ ................................................................................................................. 15 КОМЕ ЋЕ ПРОМЈЕНЕ .............................................................................................................. 16 АКО КАЖЕМ ДА НИЈЕ............................................................................................................. 17 БЛИЈЕДИМО У ИСПРАВНОСТИ .............................................................................................. 17 О ПЕСНИКИЊИ....................................................................................................................... 18 Заборављени песници | Драга Димитријевић Дејановић.................................. 20 НЕ ЗНАМ ЗНА ЛИ .................................................................................................................... 22 ШТО ЈЕ ЗОРА БЕЛОМ ДАНУ ................................................................................................... 23 ПЕВАЈ МИ ............................................................................................................................... 23 ЖЕЉЕ МОЈЕ ............................................................................................................................ 24 МОЈЕ САМОВАЊЕ .................................................................................................................. 26 ПИТАШ МЕ ............................................................................................................................. 27 ШТО СЕ ЧУДИШ ...................................................................................................................... 27 ЗА СЛОБОДОМ ....................................................................................................................... 28 Интервју | Владимир Бабошин ........................................................................... 29 ПОЕЗИЈОМ СЕ ДОНОСИ СВЕТЛОСТ И ИСТИНА .................................................................... 29 У тихости | Љубинко Јелић ................................................................................ 36 У КУТИЈИ ............................................................................................................................... 36 ПОСВЕЋЕЊЕ СВЕТЛОСТИ .................................................................................................. 36 У ОБОЖЕНОЈ ПОСТЕЉИ ...................................................................................................... 37 СКРИВЕНИ ПРОЗОРИ ............................................................................................................. 37 ИМЕ ЉУБАВИ ....................................................................................................................... 38 У ТИХОСТИ ............................................................................................................................ 38 О ПЕСНИКУ ............................................................................................................................. 39 Критика | Сања Живковић .................................................................................. 40 ЗАУВЕК ТВОЈ | ДАНИЈЕЛ ГЛАУТЕР......................................................................................... 40 Савремена руска поезија .................................................................................... 43 Александар Бриков | МОЛИТВА .......................................................................................... 43 Евгеније Капустин | ЗАЉУБЉЕЊЕ ....................................................................................... 44 Владимир Бабошин | РЕЧИ .................................................................................................. 44 Владимир Бабошин | НАШЕ ВИЛЕ ....................................................................................... 45 121