Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 112

Суштина поетике | часопис за књижевност ширином мисли и писала без граница о филозовији живота, о уметности, језику, историји. Као мото свог делања записала је у „Ауторитету највиших моћи“ једну мисао, која је оправдавала њен начин рада: „Додирне човека нешто што он не може да додирне – такво је наше искуство.“ Није писала мемоаре, али свако дело осликава њену унутрашњост. Елиминација међу вршњацима, губитак браће, мајке и оца, инспирисал FF FcBԃBBBBBBF#BԃBFBBBBBF BBԃBBBFcBBB+BF̸BBBBBBԃBBBЃBBBBBBBBBBFF BBFBฃBFBBBBBF BBBGFFBԃFcB+BFF BBBBBFBFFBBF BBFcBF`FcBԃBBBBBBBBBFFBBFgBBBBBBBFcFBFBB+FkBBBBBBBFgBF`FBBF BBBFcBFFBFBF FF BBFgBFBBFcF FBFF FBF#FkBFF+BBBBBBBBFgBBBFcFFoBF`FBBFgBF#FkBF`FBBBBBFF BฃBsBF#F BBBFcBԃB+BBFBBBBBBFBFBBBBFBFF FBBFF BBBBBF BBBFFBF F FF BBFBBBFcB+BBFBFBFcBBFBBFBBF BBBBFBBFBF BFgBFBF FBBFcBF`FBBBFoBఃBBFcBFcB+BBFlBBBBBF BԃFFBBF BBBBBFBBԃBBBBBFBF BBBBFBF`BBBBFFBBFcF +BFBBBBBBFFBOBBBFBBBFcB胊{B[BBBFFcBԃFBBF BBBBBBFgBFkBB+BFBBBBBFkBBkBBBԃBBFBBBBFBBBBBBFF BఃBBԃBBFBBBBB+BBBBF F BFBBBBBF BBFcBBFBBBBBFBBBBBFBԃBBBBBBฃBBFBBB+FBF#BBBBBBF BF FFFBFBԃBFBBBBB໊p+BcFF BBBFBBBBFBFF BBBBBFFBBBBFBF BBȰBBBFBBFcBԃBBFBB+BFBBăBBBBFF FcBF`BBFBBFBFBFcBBBBBFBFkBԃBFBBBBBBBBBFBBFBBBF+F BBBFFBBFBBBBBBBBBBBFBBB̃BFBBFgBBSBBBB԰BBBBBBBFBBFcB+BBBBBBBBFkBBBB̃BBF BFkFF BBBFBBBBBFcBԃBBFBBBBBBFF BฃBsBFF B+BBBFBBBF FBBBBF`BFBBBBBFBFF FcBF`BBBBBF BBBBBFcBBF BF BBFcBBB+FcBԃBFBBBBBFBBFcBԃBBBBBԃBBBBԃBBBFBBBFcBԃF F BBBFBFBBBBBBBB+BBЃFkBFBBFBFkBԃBBBBFF#BBBFBԃBBBFBBBFBBFgBBBBBBBB+FBBBBBF BBBBBFF BఃBBBBFcF FBBBBBBBBBFBFkBBBBBBF B+BkFkBBBBBBBBBBFBcFBBBFBԃBBBFBBFlBBFcBԃF BF#BBBFBF BF B+BBBF BFBBBF BBBBBBBF F BBBBFcBԃF BFcBBFF BBBBFF BBBBBBFBԃF#F B+FcBԃBBBBBBF BBFBBBBFBBBFBBFgBF#FkBBFBBF F BSFF#F FcBԃFFBBBBB+FBBBFoBBBF FF#BBBBF BBFcBF`FcBԃFF BBFBBBB_BBB̃F BBBBB̃BBBBF#BFkB+BBBBBFcBԃBBBBBBBB胊{BCBBFF BBBBFBBBFoB׊pBBFBBBFcBԃBBBBFB԰+BBFBBBBBBF#BB԰BBFKF BBFcBBBFcBԃBBBBFBBBBFBBFcBԃBBBBBFkB+FoFF BFkB(