Број 48/49 Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 102

Суштина поетике | часопис за књижевност да се састаје први пут са Аљином. Три године су прошле од њиховог упознавања, за бригу, чини се, нема разлога. Међутим, он је чека као двадесетогодишњи момак. Време је пролазило, Аљине није било. Расположење је почело да се квари и Вацлав је решио: још пола сата и поћи ће код Марине, са којом се упознао летос на службеном путу. Он неће протраћити ово вече, слободно вече, без жене и деце. Марина је била сама, неудата и у свако доба му је била рада. У њеном фрижиде FF FBBBFcBԃBBBBBF#F BBBFBԃBBFcBBBԃBBBBBFcBԸ+B#BF BBBBBFBFBBBFF BBBBBBF#BԃBBFoBԃFBBBF Bุ+BKBFBBBȃFcBԃBF BBFBBBFBF BFBBFBBFF BBFBBBBBBBBBFcBԃFFB+BBBBBBCFgBBBBBFFBBBBBBF BBBBF`FFBFkBఃFBBBF#F BBBFcBԃBBBB+BBЃBBBFBBBBBBBB̃BF BBFBFkBBFBF BBBBFcBԃBBFBBFBBFgFF+BKBFBBBȃFcF FcBԃBBFFBBF BBFBBFcBBFBBBBBBFFBBBBBFBF BFBFB+FcBBBFBBFBBBԃBBBFBBBBFgFBBฃBGBBBFcBԃF BBBFBFFBBBBFBFBBBFcB+BBBFBBBFoBԃBఃBBFgBBBBBBBBFcBFBBBBBB+BBBԃBFBFF BBBFF BBB԰+BBBBBBBBBFF BBBBBFBBԃFF BBBBԃBFBBB԰FBFBBԸBwBFcBԃBBBB+BBBFFoBԃBFBFFF BF BFcBԃBB܃FFBF BFBFF BF BFgFBBF B+B+BBF FcBԃBBBBBFBFF BBFBBBBBB+FF#BBFcF FcBԃBBBBBF+FFBF BBBBBBBBBBBFcBBBBBBBFBFBBBFBBFFcB԰FBBBFB԰BBBF +FkBF`+{BSBFF BBBFF BÊpFBBFcBBBFBԃBCFgBBB{FBFoF BBFcBBBBBxBBBBB+FF BBBFBBBBBԃFBFBB܃BBBBFBBBBp+{BwBFBBBBBBFBBBBBsBBBBF BԃBBBBB𸸸BFBBBBBFBBBB+F BBBB𸸻p+{BBFBBFBBBF FBFFcBF FBBFcBԃBBBBBF BFF BBBBBp+{B_BF#F BF BBBBBBBFBF BGBF FBBF FBBBBBBBF BBBB𸸸BGBF +FBBF FBBBBBp+BBFBBBFF BBFcBBF BBBBBԃBFBB܃BBBBFBF BBBBF BBBFBBFcFFoB+FBԃBBЃFBBBFF BF#F BBBBBԃFcBBBBBFFBBBBBBBFBBFFBFoBB+BBBBFBBBBBFF BBFBBԃBBFBBF F B+BBBFcBԃBBBBBBBFBBBBBBF +BBFBBԃBBBFBBBF F BBBBBBFB԰BBFBBBBBBBBFBBBBBԃBBBBԃFBBB+FBFF BFBBBBBFkBBBBBBBBBBFBBBBBBFF BBBBF BBBF BBBB+FFBBLBBBBBF BBBBBBBFBB{B+BBBBpBBFcBB̃BKBFBBBȃBBFcBԃFF BBBB+BBFkBBBF BBBBBBBFF BBFcBఃFcBFFcBԃBBBFFBBBBBBBB܃BBF BFkFF BBB`(