Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 98

Суштина поетике | часопис за књижевност модерних душа, драму Стринбергову, Чеховљеву, па можда и Бартуловићеву, Крлежину. 8 Црњански је имао јасно виђење како на позорници треба поставити дела једног од највећих класика светске књижевности, Шекспира. Стога, треба истаћи три бриљантне критике Црњанског посвећене инсценацијама Шекспирових дела у Народном позоришту у Београду: Краљ Лир (1924), Јулије Цезар (1925) и Укроћена горопад (1927) 9 У прилог изузетној оцени Гавелине режије Шекспировог комада Укроћена горопад иде и то што је дата барокна сцена Шекспировог времена. Црњански режисера Гавелу издваја као данас несумњиво јединог мајстора сцене код нас уједно истичући својеврсну замерку: Једина опасност, што је уосталом, општа опасност од модерне режије је да се толико надноси над представе да ће постати лиричар, преиначиће их у своје. 10 Црњански, иако типичан авангардиста, и експлицитно и имплицитно, у српском међуратном раздобљу, био је превасходно слободоуман, промишљат, самосвестан када је реч о надирућем експресионизму, о експерименталном у позоришној уметности. Рајнхартове масе, врло произвољно уосталом, и у Краљу Едипу одузимају моћ катарзе публици, стављајући себе између ње и Шекспира. Ватрена жуд за покретањем маса, у режији Рајнхарта извире из личних интенција, не из Шекспира. 11 Отела треба играти у млетачкој свили... прави Шекспир остаје најчистији барок. 12 Међу театролошким текстовима Милоша Црњанског посебно место својом упечатљивошћу, присутношћу поетског Милош Црњански, Есеји I, Кадљивац, у Дела Милоша Црњанског, Том десети, Задужбина Милоша Црњанског, Београд, 1999. године, 366. страна 9 Петар Марјановић, Црњански и позориште, Прометеј – Академија уметности, Нови Сад, Купола – Београд,1995. године, 121. страна 10 Милош Црњански, Есеји I, Гостовање загребачког казалишта (2), Српски књижевни гласник, 1924. године у Дела Милоша Црњанског, Том десети, Задужбина Милоша Црњанског, Београд, 1999. године, 387. страна 11 Милош Црњански, Есеји I, Јулије Цезар, у Дела Милоша Црњанског, Том десети, Задужбина Милоша Црњанског, Београд, 1999. године, 398. страна 12 Исто, 399. страна 8 98