Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 97

Суштина поетике | часопис за књижевност Свестан нужности корелације: стваралац – дело – прималац, Црњански је увиђао да је публика важан чинилац позоришне представе, јер и реципијент учествује у даљем стварању дела, продубљујући га својим доживљајем, па се његови позоришни судови често тичу и саме публике. У тексту Крадљивац Црњански истиче националну свест и колективни доживљај публике чији је, он сам, део: Јер ми смо публика која више цени душу од технике, и више верује болном погледу једном него болним гримасама. 4 У другој ситуацији, као гледалац истанчаног укуса, јасно ће се дистанцирати од малограђанске публике – ироничним, од неверице циничним изношењем утисака о публици која је у току извођења руског балета пљескала одушевљено само када је балерина морала да дигне ногу. 5 У позоришту, где се публика полугласно свађа и где се смеју кад Таборска показује свој неглиже, тешко је тражити уметност. 6 Међу `.4/ 4/t,4`t`/`4/`4f4-t-4/t//4`,4.,//-4/-.4,ft,4f4`4.4``.4`t.`4/4/`,t..4a. 4)`4f,4/t`t..4f4-H4.4/,4.4`4f/f4,.4-4-t//t,4f4,,4-/t.4f4-t,4.`4.4`.4a,4`4,4(t`-4/4`t,,4./f4-4`4,4/4. 4.4.//4-t-4.4f4. 4,t.4.,//t,4,4/t`.4a.,4.4..4at.4/-t`4/4/-4-t`4/t, 4.,4/4-4`4,4/4,4a4-t/t//4-t/t,4.../,/t/,, 4"4//t-t`t.,4.4$t-t.-t`, 4-4//t/`t.4.4``4-t,t,4-4,4-4//t/`t. 4/4,4`t-B,.-t-4,4.,4a, 4(4-ta4.4/4,4/`,t..4., 4(t,-t`t`,4/H4-4,4//-/`4.4b4/t.`4-t/-t`4`/,4`4-,4,.4`t.4`4,-t..4./f4/4-t`4.4/-4/`,t..4.-K4.`4.4`.4.-H4..`.```4/t/,4`t`-t/-t/t,4,`4,4-4, 4)`4f,4/t`t..4f4-H4,t.4/4/4.4b4ft-tf,4-4,4/t,`.``H4/`,t..4.-H4``4-t,t,4``.4a,4`. 4(t`4/`t./f4/`,t..4a.4`/4-t`t`//,4`4.4`t..4aH4..4/4`/t,4-4,4``4-t,t,4///t`-4.4`.4-4`4,4/4`4/4/-4-t`4/t/,4a/,-t., '4.4./b4)`4f,4/t`t.. 4%t`t-tf4.K4&,4-4ft.4,,4a4`4%4-t.,4'4.4./b4,4)`4f,4/t`t./,4(//4-4-t`t-t`. 4%,4-4`-,t.4/t,'4.4./b4,4)`4f,4/t`t./,4$t-t/,`4,4-  NNNK4,/-4.4/t-K ͍ˈ4`t``4,4/t,B'4.4./b4)`4f,4/t`t.. 4%t`t-tf4.K4(4``t..4,t,4.-t`4`4%4-t.,4'4.4./b4,4)`4f,4/t`t./,4(//4-4-t`t-t`. %,4-4`-,t.4/t,4'4.4./b4,4)`4f,4/t`t./,4$t-t/,`4,4-  NNNK4,/-4.4/t-K K4`t``4,4/t,'4.4./b4)`4f,4/t`t.. 4%t`t-tf4.K4&,4-4ft.4,,4a4`4%4-t.,4'4.4./b4,4)`4f,4/t`t./,4(//4-4-t`t-t`. 4%,4-4`-,t.4/t,'4.4./b4,4)`4f,4/t`t./,4$t-t/,`4,4-  NNNK4,/-4.4/t-K ͍4`t``4,4/t,´'4.4./b4)`4f,4/t`t.. 4%t`t-tf4.K4'4&//t,4.`4`4%4-t.,4'4.4./b4,4)`4f,4/t`t./,4(//4-4-t`t-t`. 4%,4-4`-,t.4/t,'4.4./b4,4)`4f,4/t`t./,4$t-t/,`4,4-  NNNK4,/-4.4/t-K MK4`t``4,4/t,M