Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 95

Суштина поетике | часопис за књижевност Поред породице, и школа је била драмски подстицајна. Учитељ Берић, одличан познавалац књижевности и сјајан глумац, распаљивао је неку чудну ватру у нашим младим срцима и главама 2 , са жаром се сећао Црњански. Иницирана љубав према књижевности и позоришној уметности биће почетак развијања драмске свести и остваривања судбине великог писца. Своје стваралачке почетке Милош Црњански је испољио у драмском облику. Између 1906. и 1912. године написао је три драмска дела: Гундулић, Проклети кнез (оба дела изгубљена), а од треће драме писане под утицајем Ђуре Јакшића, сачуван је само монолог од осамнаест стихова који је показатељ пишчеве ране даровитости. У књижевност је закорачио 1918, како уочавамо, не случајно – драмом. Његово прво објављено књижевно дело јесте Маска – прва авангардна драма код нас. Драмском стваралаштву Милоша Црњанског припадају и Конак (1958), Тесла (1966) и Јухахаха – коју је аутор сам уништио, па данас само постоје помени о њој. Међутим, драмска остварења Милоша Црњанског за пишчева живота нису стекла тако висок реноме какав је он имао као поет и романописац. Милош Црњански је у Лондону, у зрелим годинама свога живота похађао курс драматуршке школе. Његови театролошки огледи, расправе и прикази сведоче нам о широком театролош BBBBFBBBBBFkF BBBBFBBBBBBBBBBBFF +BBBBBBBFBFBBԃBFBBB԰F BBBBBBBBFBBFBBBBFBF#BBFBFBF BFkBF +BWBFBBBఃBFcBFBBBFBBBBBBBBBBBFBF#BBBFBFFF +BkBBBBBBBBBFcBBBFBFFkBBFBBFcBԃF BBBBF#BBFF BBBBBB+BFBBFF BBBԃBFBFBBB̃BBFBBBBB̃BBBBFBF#F BBBBBBFBF#BBF`FBBBBB(̼иBGFFBF BBF FBBBFBFoFFcBԃBFBBFF BBBԃBBBFBBFBB+BBBBFBBBFcBԃFF BBBBԃBBFBBBFF BBFF BBFBBBԃBBFBFKBFkB+BWBFBBFF BBԃBBBBBBBFcBԃF BBFcBFBఃBFFkBBFBBFcBԃF BBBBFBF#F F F +BBFcBFBFBBBBBBFBF BBȃBBB܃B FBBFcBBCBBBsBFBFcBBKFBBB(+BcFF BظFF F(