Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 94

Суштина поетике | часопис за књижевност Есеј | Кристина Павловић Рајић ЦРЊАНСКИ О ПОЗОРИШТУ Тема проучавања овога рада одређена је насловом: Црњански о позоришту. Кључне одреднице су: драмска свест великог заљубљеника у позориште – Црњанског, представљање разноврсних позоришта његовог времена, оцене класичне драме и барокне позорнице насупрот театру футуристичке сцене, портрети глумаца, виђење публике, режије и сличног. Театролошки ставови Црњанског расути су по разноликим жанровским текстовима његовог рада: есејима, критичким приказима, интервјуима, путописима... Када се појавио Конак 1958. године многи су се зачудили и запитали откуд Црњански у позоришту, не знајући да је велики уметник врата српске књижевности отворио управо – драмским делом Маска и да су текстови Црњанског о театру један од најзначајнијих опуса српске позоришне критике и театрологије између два светска рата. Мајчино шапутање стихова и драмских текстова, наместо фантастичности бајки, опчинило је детињи свет Милоша Црњанског чаролијом позоришта, обзнанило му драмске просторе и иницирало драмску свест будућег ствараоца. Позориште је било једноставно култура живљења породице Црњански. Мати Марина, имала је у младости своју столицу првог реда приликом гостовања позоришта у Панчеву, код Трубача, јер је њен отац био нека врста цензора. 1 Милоша би отац и по снегу чекао пред позориштем. По повратку кући испитивао би га о позоришној представи, сећао се Црњански. То су сигурно били први спонтани прикази и оцене Милоша Црњанског о театарској уметности. Милош Црњански, Есеји II, Сви писци које сам читао, интервју водио Д. Адамов, 1974. године, у Дела Милоша Црњанског, Том једанаести, Задужбина Милоша Црњанског, Београд, 1999. године, 586. стр. 1 94