Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 83

Суштина поетике | часопис за књижевност била неопходна да омогући помирење њихових породица и читавог града. Тај негдашњи мир је поново постигнут приношењем невољних жртава, живота Ромеа и Јулије. (Аврил: 2013) Њихова љубав је постала вечна тако што је записана и они остају да живе у срцима читалаца који разумеју њихову љубав. ⪤ ЛИТЕРАТУРА 1. Арсенијевић-Митрић 2017: Јелена Арсенијевић- Митрић, презентација Наслеђе трубадура у поезији Дантеа и Петрарке 2. Аврил 2013: Никол Аврил, Ромео и Јулија,у Речник љ BBBBBԃFF FBFF BఃBBFBBBBBBBBFBBBBGBBBFBB(̸BkBFF BFlBKBFBBBBBkBFF BFlBBBFBBFBBȃBBBBFB+FBBFBwBFFBBBFkBBBBGBBBFBB(иBkBFF BFlBKBFBBBBBkBFF BFlBF BBFBBBF#F BBBKBFgBBB+BBBFBBFB%$BBkB\(ԸBkBFB#BBBkBFBBBFBBFBBF FBBFBBBBBB调BBkB\+BGBBBFBB(ظBkFBFF BBBB#FBBFcBBkFBFF BBBBBBBBBB#FBBFcBBBF+FgFBBBBLBFBFkBԃF B'FBBBBBԃBBBBFF BఃBcBkB_BBwBBBBBB(ܸBBBBFBBȀBBBF BBBBBBFBBȰBFF BBBFgFBBBBF +BwBFBBFF#BBBBFFBOBBBBBF BBBBGBBBFBBB++BxBBBcBBCBBWB'BcBB`+BBFBFcBBcBBBBBBFl+BBFKBBBFcBԀ七BBF BBFBظBBBBBBԃF +BkFBBFFcBBFF +BF FBBBF+FcBԃBBBBBBF#BBB+FBBFBF BF BF +BkFBBFFcBBFF BBFBBBBBBBBBBBBFcF BBF#BԃBBBBBFcF B+BFBFcBԸBcBBBBFcBBFgBBBԃBBBԃBBBFBBԃBBFBBBBsBFl+FgFBBBBBBKBBFBFFFFB+B[BBBF BkFBBFFcBBFF (