Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 77

Суштина поетике | часопис за књижевност повезаност са трубадурима. Најпре се уочава трубадурско одбацивање устаљене етичке и друштвене норме, као и то да је сва пажња усмерена на специфичну љубав. Пратећи животе Ромеа и Јулије, потврђује се да љубав има моћ да у љубавнику изазове врлину и отменост, потврђује се да је љубав пут уздизања духа. Ако обратимо пажњу на тон трагедије, уочићемо да је реч о трубадурској мелодији из 12. века. Трубадурске мелодије из 12. века пре свега певају о кобној љубави с несрећним крајем, о смртоносној љубави која је лепша што је фаталнија и несрећнија. (Арсенијевић-Митрић: 2017) Фаталност је присутна од самог почетка, а прве знаке фаталности уочавамо када хор најављује оно што ће тек доћи: Љубав двоје младих у злокобном знаку, . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Живеће два часа на скученој бини. (Виљем Шекспир, Ромео и Јулија, II, 2) Ова фаталност није последица моћи љубавног напитка. Препреку њиховој љубави представљају немири у граду у којима се два супарничка клана сукобљавају и међусобно убијају. Судбина ово двоје младих је одређена рођењем и није наклоњена њиховој љубави. Туча резултира смрћу једног Капулета и чини Ромеа убицом. Сплет околности га заувек одваја од Јулије, али га не спречава да је и даље воли. Кад бива увучен у тучу против своје воље, Ромео узвикује: (Аврил: 2013) Судба се са мном спрда! (Виљем Шекспир, Ромео и Јулија, III, 1) Јулија Кристева поставља питање да ли љубав Ромеа и Јулије представља покушај помирења породица. Њих двоје нису придавали значаја мржњи међу породицама, нису били уплетени у тај ланац мржње. Било је очекивано да се и они мрзе, али су љубављу надјач ,4..4/4`4-f`ˈ4".4at/,,4ft`,t,4,4-tf4,t.4.,,.4`t/./4.4-/t,4-4/`4.4--t/4/t-K4/`4.4/4.4`.4,/t-H4.4,t-t-`4,4-./-/t-H4/4`4-f-K%.4,-t..4`t`4-,4.`4,4`.-H4``4-t/t``.-H4`-.4,,4f,4`4ft`,t,4,.4.4,t-t-,4..4`