Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 73

Суштина поетике | часопис за књижевност других. Такође, дистинкцију можемо извршити на основу убацивања елемената фантастике. Наиме, један број прича је апсолутно реалан, други је на граници реалности и фантастике (Извор), док трећи улази у домен иреалног (Спирала). Оно што је посебно интересантно јесте да се код друге и треће групе пројављује сан, као средство које треба да збуни читаоца у његовој одлуци да ли се нешто збило или не. Треба рећи и да ауторка вешто оставља простор да се приче из друге и треће групе схвате као алегорије. Последња, али не мање значајна подела јесте на основу времена датог у причама. Тако постоје оне у којима је дат један тренутак, тј. неколико сати из живота одређеног јунака и оне у којима су дата један или два прошла времена и оно у којем се радња дешава. На крају треба рећи да смо овим освртом урадили слично што и ауторка збирке којом смо се бавили, тј. отворили смо само неке аспекте њеног књижевног поступка, док је много тога остављено читаоцима да сами открију. Збирка Блистер никако се не сме посматрати само као још једно у низу награђених дела, с обзиром на то да је за њега ауторка добила награду Ђура Ђуканов, већ као освежење на нашој књижевној сцени, које завређује пажњу, како читалаца тако и критике. 73