Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 71

Суштина поетике | часопис за књижевност Критика Пише: Сања Живковић БЛИСТЕР | ДЕЈАНА САВИЋ Збирка кратких прича Блистер ауторке Дејане Савић представља специфично продирање у најтананије сфере људских душа. Савићева наизглед свакодневне односе посматра у баналним ситуацијама кроз призму дубоке егзистенцијалне упитаности. У намери да речено потврдимо, ваљало би покушати рашчивијати дело којим се на малом броју страна казује много. На почетку, треба рећи да се ауторка поиграва са много тога, али оно од чега треба поћи јесу наслови појединачних прича. У највећем броју они се састоје од једне лексеме, која је кључна реч за дату причу. Семантички посматрано то су лексеме високе фреквентности, које користимо или чујемо више пута дневно, са изузетком речи блистер. Поменути изузетак уједно је и разлог због којег се ауторка вероватно и одлучила да њу искористи за наслов како прве приче, тако и збирке. Оваквим поступком долази се до тога да читалац наилази на дело неубичајеног наслова, што има за циљ или да у њему пробуди изразиту радозланост или да га одбије. Што се тиче уобичајених насловних лексема оне су ту да укажу да и оно што нам делује једноставно у својој бити крије сложеност које нисмо свесни. Такође, стиче се утисак да су лексеме попут кафе, пљескавице, врата иницијалне каписле 71