Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 36

Суштина поетике | часопис за књижевност штампарије, у којој касније издаје своја значајна дела. Говорио је неколико језика а бавио се превођењем са француског, немачког и италијанског језика. Павле Соларић се 1804. када избија устанак у Србији активно укључио у прикупљање новчаних средстава за устанике код богатих сународника, трговаца у Трсту и Венецији. Исте године (1804) издаје своје дело из географије Ново гражданско земљописаније, уз које је штампао Земљеписник који предстваља први комплетан географски атлас код Срба, и Кључић у моје Земљеписаније раздељено у две књиге – прва обрађује Европу, друга Азију, Африку, Америку и Полинезију (ово дело је прерада дела немачког географа Адама Кристијана Гаспарија из 1801). Ово троделно издање је имало велики одјек у српском друштву и култури и утемељује географију и картографију као науку код 4(t`4,t, '4-td`4/4/t/,/,t`4/f4/t.4/4.4-/t,4a,4f4/t.4/4-4-t..4/4,4`t`4`,4./d-N(./,`/4,4a-t./,f4-ta,4/t`t./, N JK4'//4-t/t.4.4./t.4--t`t.. N L K$t`.,,4`4`t.,4,-t/t`t..4``4.4,4-,t`a/t. N LK4%.,4`/t,4f4,4.f.4-.4a, N LK4'4-t-.4/4,4a N N K4(4.4/4ft,4/t.4`t.,4,-t/t/`t`,/,,4,b4. N N B./f4-H4f4-H4//`t,-tf-t/t/4./`4-4`4$.4.a4/`4-4`4./f4-t,4f4-H N M4//-4`a,4,,4/`t`4/`t.//4f4-t-.4.`4.4`H4./f4.4/4f4-H4/``/,,4/4(t`4-t-4/--t/4ft-t/ %,t/,4/t-t,,4`.4,/t/,4`t`,4,,4/4f-t,/,/f4//-t-.4f4.4/-4`t``4,4/t-B"4/,,4/t,4(t.-t`4..4f,4/,,4f4`/4/t.4.4-4,4`4/,.4`.4/`4-t,,4.,4a4,t.4,,-,4,t/`4,4,ft-t/H4.4/t-t//-/t,4`4b4.4`4/f4a.4`,4.,4a./f4/`,t..4a. 4'4-td`´.`4.4`.4a,4`4.4/4,4f4-H4,t.4/4,.,4`t,4/H4.4.f.4--t,/t.4.4`t`/`4.4a,4`4"4/,,4/B%4-t`4-t`.4f4,4'4.4`4/`t.,4,4',4/t`.4f4.4//`4-t-4.`4.4`.4a./,4`t`,4,,4/.4b4-B-4,4(t/.,4`4.4f4``t/-t,,4-4,4.4-.`a.4.//4,4-4-H4/`4,4,/,4,t.4`t-t`4, 4(-t..`4,4f4-t/4-4,,4-4-t`t-t`/,4,-t.,4/-t`t/4-H4`t`4/4`4/,tf4,4,ft-t/t-H4`4-,t.4`4a.4$/-,t, NNNJH4./f4`4f4-H4/`4.4`4-t-4.4/4%-4`4,4,./4&`4`t`,4/t/,.4f4,4'4.4./`4,4-',4,.4f4/4`4//`t,-tf`f4-H4-,4`t.`--t/t`4/,4-f`ˈ4(t/4-t`t`.4/4,,4f4-H4`´/`4-t-4`4//4,4/t`.4-,4/4``/4,4a-tf.4,,4`4//t/,`4-t/4-t/t//4`t`4/`t.//4.-t,`4//`t.//4.f.4--t,/t//4.//t`-t.`t``ˈ4$4/t`/./,.4a,4`4'4.,4-4-t/B&-t`t./,,4a4f4-H4/`t,4/4f-t,/,.4aH4/-t`t,4/4,4`,`4`t`.4/4`4-4`4`,/4.4--4,4f-B`t,/f4-H4$4/t`/./,.4fH4`t`,4`4.4f4-H4`t`4/`t.-H4//-t-.4f4-H NM K4,4(4,4a,