Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 29

С у ш т и н а п о е т и к е | ч а с о п и с з а к њ и ж е в н о с т
своје забаве , како је тврдио Шекспир ? А тек што су ти писци једна напаст од духова , са којима се без престанка разговара ! Али , пустимо њих . Сад причам са тобом . И то не први пут . Сећам се кад сам онда дошла код тебе и признала ти да га у ствари волим . Једино теби . Ти си се већ одавно била преселила у пределе вечите тишине . Само тако је и могло да изрони из мене оно што ни самој себи нисам била у стању да признам . Оно што ни да ме ставе на инквизицијске муке не бих обелоданила ни поделила ни са једним живим створом . Ти си , наравно , ћутала , шта друго ? Ћутиш и сад и гледаш ме из сна својим великим тамним очима . Реци , коначно , шта то желиш да ми кажеш све ово време , какву ми поруку носиш „ са оне стране “, зашто ме никако не остављаш ?... Или , зашто ја тебе не могу да оставим једном заувек . Ни тебе , ни друге , и мртве и живе , изједначене ништавилом неповрата . Не знам , напослетку , можда су богови били мало милостивији према теби . Узели су те себи у тренутку . Мене су одлучили да убијају полако , годинама . Могуће да нисам приметила неке прилике које су постављали пред мене да кренем другим путевима , али све више ми се чини да је оно што сам називала животом једна обична варка . Не каже се узалуд , „ Кога богови воле , умире млад “.
И њега сам опет сањала . Били смо у возу . Путовали смо негде , ваљда на море , у моју кућу . Седела сам наслоњена на његово раме , главе чврсто припијене уз његову , уљуљкана тако и спокојна . У једном тренутку уплашила сам се да то није он уз мене , него неко други . Да се уверим , позвала сам га по имену . Није одговарао . Усплахирена , подигла сам главу и потражила његов лик . Да , то је био он . Гледао ме је , као што понекад уме , помало обешењачки , оним својим сјајним погледом , смејао се моме страху . Поново сам му се спустила на руку , лицем уз његово ; умиривао ме је шаљивим тоном , неким нејасним речима . Али то ми није било довољно . Љубила сам му усне и образе , у силној жељи да га осетим , да надокнадим пропуштено , да поправим непоправљиво ... Да
29
Суштина поетике | часопис за књижевност своје забаве, како је тврдио Шекспир? А тек што су ти писци једна напаст од духова, са којима се без престанка разговара! Али, пустимо њих. Сад причам са тобом. И то не први пут. Сећам се кад сам онда дошла код тебе и признала ти да га у ствари волим. Једино теби. Ти си се већ одавно била преселила у пределе вечите тишине. Само тако је и могло да изрони из мене оно што ни самој себи нисам била у стању да признам. Оно што ни да ме ставе на инквизицијске муке не бих обелоданила ни поделила ни са једним живим створом. Ти си, наравно, ћутала, шта друго? Ћутиш и сад и гледаш ме из сна својим великим тамним очима. Реци, коначно, шта то желиш да ми кажеш све ово време, какву ми поруку носиш „са оне стране“, зашто ме никако не остављаш?... Или, зашто ја тебе не могу да оставим једном заувек. Ни тебе, ни друге, и мртве и живе, изједначене ништавилом неповрата. Не знам, напослетку, можда су богови били мало милостивији према теби. Узели су те себи у тренутку. Мене су одлучили да убијају полако, годинама. Могуће да нисам приметила неке прилике које су постављали пред мене да кренем другим путевима, али све више ми се чини да је оно што сам називала животом једна обична варка. Не каже се узалуд, „Кога богови воле, умире млад“. И њега сам опет сањала. Били смо у возу. Путовали смо негде, ваљда на море, у моју кућу. Седела сам наслоњена на његово раме, главе чврсто припијене уз његову, уљуљкана тако и спокојна. У једном тренутку уплашила сам се да то није он уз мене, него неко други. Да се = - ] } -  = ] 2 R M = - = ] ] M =  = -2 - m  ] = " M - R = ] M R R - ] B = R ] ] } -  = ] M ] R R - ]2 - 2 R =-  = 2 m ] = r ] = - = - R R  - - ] ]  ]} - R M - =  2 = R } R 2  m ] M =  ]- M M M =- ] M  - ] - - M #