Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 24

Суштина поетике | часопис за књижевност „Ја сам само у пролазу, а ви дивно певате. Како можете да смишљате стихове у тренутку?“, полако се приближавао свирачу. „Све у животу је плод тренутка, ма колико планирали“, одговорио је пајадор Фагундес. „Ја никада не планирам, и овде сам случајно“, странац је слегао раменима, као да му је свеједно што је баш у том граду. „Ништа није случајно. Је л' има у вашој земљи, а не желим да знам која је, је л' има уличних свирача?“ „Има, али они напамет уче стихове, или певају туђе песме“, одговорио је, окренувши се око себе. Гужва је нестала и он и пајадор Фагундес су били потпуно сами. Само се у даљини повремено оглашавао брод. У немом лету птице су секле ниске облаке. „Чудно. Мора да су они преспавали све своје тренутке“ , тужно је рекао певач, пакујући своју гитару. Склонио је лимено буре и кренуо ка луци, где су се надјачавале птице и бродови. Странац га је посматрао како одлази. Ниједном се није окренуо. Стајао је под мостом још неко време, а онда пошао хотелу решен да следећим летом оде из Аргентине. Вратио се у свој град који се ни по чему није разликовао о 4-4`4`,.4aB,`4,4-4/,,4/t,4`t,-t``ˈ4$.4`t/.-H4-,`4,4-4-H4./f4-H4`-/t-t/4.4`4,4,,4f4`4/t-t,t/4./t-t`t/t/`t/t,4,t`.,4./f4,4,``,4`/.,4b4-t/t.4/4.4` 4'//t-t..4/4/`t`4,4..4//-/4/`t`//4/t-t/4,4/,4f4,4-4/`4, 4"4-t-4/t//4f4-H4`t`4-t/4`..4a/t/,4`t,.4`4,4a, 4(t-t-4-t/f4-H4/t,4,`4,4-4`t.//4``4,`4//`4-t-4a4//t`,4/t-H4.4/-t,,4/4/.`/ft-t/t.4/ft`-4.4/4, 4'/,`4-t/4-t/t/4,t.4/4`4`t-H4/`4.4-4`4`-.4.-H4/`.4a-K4.`4-tb4`,4.-H4`t`´.4/4,4at,4.-H4.`4.4..4/4, '"4-H4.4/4/--tb4-4,4/-t,,4b4`,4./4-4,4`4``4-t/t``.`4.4-/4.4b4ft,4b`t`.4at/,-O' 4/`4.4b4,4/4f4-H4/-t,,4a`˂'', 4/t-H4.4-4-H4`/4`,4./4`-tb4./4f4-x' 4/-4,/,/`4.4/4/4`4f4-H4-,t`f-t/t./4.,4-4.4f˂''t.4f4-K4`t,4/4/4/4/`4,4b4-4,4`t,4.`/.4b4`t,`4`.4b4.4/t`4,`4,4-4,4`4`t-t,t-H4.-4,4/-t,,4b4.4-4-4`b4-K4',t,4,-t-/t/4/4/`4,4b4-4,4-,4`,/`4.4b4/a. 4$.4-4-t/