Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 18

Суштина поетике | часопис за књижевност један тежи и незахвалнији начин приступа теми, њиховим сопственим говором. Само добрани читалац са изузетним литерарним искуством зна да се питање о броју реципијената оваквих књига више и не поставља. Томе у прилог говори и вишегодишњи континуирани развој литературе коју негује и ствара Виолета Јовић, а коју је збирком прича Пропас не само употпунила већ и оверила као најзначајнији писац на дијалекту у југоисточном делу Србије. ⪤ О АУТОРКИ ОСВРТА Милица Миленковић Рођена је 1989. године, дипломирани је филолог. Објавила књиге: Homunculi , роман (2010), Мање од длана, песме (2012), Via Militaris, Via Dolorosa, песме (2013), Критичка тумачења, књижевна критика (2016). Живи у Сврљигу. Награде: Прва награда на Фестивалу поезије младих у Врбасу 2011. Прва награда на Фестивалу културе младих Србиј BԃF +BkFkBBBBFF ȸ+BBBBFBBBBFBBBBBFcBBFgF BBFBF BBFBBBGBBBFoBBBBBBFBBFcF +BBBBFgFFcBԃBBBBBBGBBBFBBЀȰȸ+BBBBBBFF BԸBظBBF BBBBFoBBBFBBFBFBBBBBBFcBԃF BGBFcBBBB+BBFgF F BFBBF`BOBFBFBFFBBBBFBBBBBBBBFcBԃBsBBFFF BF#BBBԀԤ+BBcFBBFBBFBԀؤ+BkFkBBBBBF BFBF BBF BBBBBFcF BBFBBF BBFcBBFgFFcBԃF BBBBFoBBB+FBBBBBBBBBBBFkBBBBBBBBBBFBBBBB+B{BBFBF BBBBFcBԃFFBBBBBFBFBBBFBBBBFkBBBBBBFFBGBBFkBԸ+BBBBFcBԃBBFBFcBBBBBBBBF BBBFBBBԃBsBF#BBBBBBBBBFlBKBFBFFkBԃBBBBFF B+BGBBBFBBФBBOBFBBBBBBBBFBBBFlF BBFFgBBF (