Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 169

Суштина поетике | часопис за књижевност Ту око нас | Милица Лесјак ................................................................................ 144 НЕМА НАС ............................................................................................................................ 144 НЕКРОЛОГ КЊИЗИ ............................................................................................................... 144 КОРИЈЕНИ ............................................................................................................................. 145 НА РУБУ ВРЕМЕНА ............................................................................................................... 145 О ПЕСНИКИЊИ ..................................................................................................................... 146 Преведена поезија .............................................................................................. 147 ИВАН ФРАНКО ...................................................................................................................... 147 ХРИСТОС И КРСТ .................................................................................................................. 150 II ............................................................................................................................................ 152 I ............................................................................................................................................. 153 НЕ НАДАЈ СЕ НИЧЕМ ............................................................................................................ 154 ПОСЛЕДЊА ЖЕЉА ............................................................................................................... 155 I ............................................................................................................................................. 157 О ПРЕВОДИОЦУ ................................................................................................................... 158 Пет песама | Марко Мозетић ............................................................................. 159 1. ........................................................................................................................................... 159 2. ........................................................................................................................................... 159 3. ........................................................................................................................................... 160 4. ........................................................................................................................................... 160 5. ........................................................................................................................................... 160 О ПЕСНИКУ ........................................................................................................................... 161 In memoriam ........................................................................................................ 162 ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЧОВЈЕКА ................................................................................................... 162 ЧАУРА ОД ГРИЈЕХА ............................................................................................................... 163 БИТИ СТАР, А БИТИ МЛАД… ............................................................................................... 164 П ИШИТЕ А С УШТИНУ ПОЕТИКЕ ................................................................................. 165 169