Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 167

Суштина поетике | часопис за књижевност О ПЕСНИКУ ............................................................................................................................. 49 Поезија наших дана .............................................................................................. 50 Драго ш Павић | МОНСУН НА ЈЕДРИМА ............................................................................... 50 Власта Младеновић | ПОБУНА ХАРТИЈЕ .............................................................................. 51 Марија Jефтимијевић Mихајловић | ПОГЛЕД У ВРЕМЕ ...................................................... 51 Миланка Кузмић | БРАНИМ ЉУБАВ .................................................................................... 52 Милена Ћировић | ЗАНОС .................................................................................................... 53 Милица Шојић | ВАЛЦЕР СА СОБОМ ................................................................................... 53 Предраг М. Тојић | РАЈСКИ ЦВЕТ ......................................................................................... 54 Весна Радовић | НAД ПРИЗРЕНОМ СУ НЕКАД ЗВОНИЛА МНОГА ЗВОНА ......................... 55 Мирјана Бекчић | МАЛЕНА НЕПРОЦЕЊИВА СТВАР ............................................................ 57 Персида Лакић Рузмарин | БЕЗ СЕНКЕ ................................................................................ 57 Јелена Глишић | ЧОВЈЕК БЕЗ СЈЕНКЕ .................................................................................... 58 Јована Ружичић | НА ПЕРОНУ .............................................................................................. 59 Милица Тасић | ДА ЗВЕЗДАМА ДАХНЕМО .......................................................................... 59 Сања Веселиновић | ПРЕПЛЕТИ ........................................................................................... 61 (Не)везане мисли | Ненад Живковић .................................................................. 62 О ПИСЦУ ................................................................................................................................. 65 Афоризми | Александар Чотрић .......................................................................... 66 О АФОРИСТИЧАРУ ................................................................................................................. 69 Критика | Сања Живковић ................................................................................... 71 БЛИСТЕР | ДЕЈАНА САВИЋ .................................................................................................... 71 Осврт | Софија Ивановић ..................................................................................... 74 РОМЕО И ЈУЛИЈА КАО ТРАГИЧНИ ЉУБАВНИЦИ .................................................................. 74 ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................................................... 83 О СПИСАТЕЉИЦИ .................................................................................................................. 83 Четири песме | Бранкица Вељковић ................................................................... 84 ЧЕЖЊА ................................................................................................................................... 84 МОГУ....................................................................................................................................... 84 НЕ МОРАЈУ ............................................................................................................................. 85 ОНИ ......................................................................................................................................... 86 О ПЕСНИКИЊИ ....................................................................................................................... 87 Небеским платном | Невена Милосављевић ...................................................... 88 ФАРИСЕЈ ................................................................................................................................. 88 ТРНОВА ЛЕСТВИЦА ................................................................................................................ 88 ДЕО ТЕБЕ ................................................................................................................................ 91 ИГРА ПРЕСТОЛА ..................................................................................................................... 91 О ПЕСНИКИЊИ ....................................................................................................................... 93 Есеј | Кристина Павловић Рајић ........................................................................... 94 ЦРЊАНСКИ О ПОЗОРИШТУ ................................................................................................... 94 О АУТОРКИ ........................................................................................................................... 103 Одломци које памтим ........................................................................................ 104 167