Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 166

Суштина поетике | часопис за књижевност Садржај Уместо речи уредника ............................................................................................ 5 КОЛОНА СЕНКИ ........................................................................................................................ 5 Три песме | Љиљана Стојадиновић ....................................................................... 7 ОДБЕГЛА КАРИЈАТИДА ............................................................................................................ 7 ЧОВЕК СЕ ЗАУСТАВИО ............................................................................................................. 8 ДEТАЉ ...................................................................................................................................... 9 О ПЕСНИКИЊИ ....................................................................................................................... 10 Речи умирања | Санда Ристић-Стојановић .......................................................... 11 СУКОБ ..................................................................................................................................... 11 ДРАМАТИЧНОСТ .................................................................................................................... 11 ЗНАЧАЈ .................................................................................................................................... 12 АФИРМАЦИЈА ........................................................................................................................ 12 РЕЦИТОВАЊЕ ......................................................................................................................... 13 О ПЕСНИКИЊИ ....................................................................................................................... 13 Из мог угла| Милица Миленковић ...................................................................... 15 ПРОПАС' И ДРУГЕ ЗАБОРАВЉЕНЕ ПРИЧЕ............................................................................. 15 О АУТОРКИ ОСВРТА ............................................................................................................... 18 О младима је реч | Марко Јуришић .................................................................... 19 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ................................................................................................................. 19 Пајадор | Јелена Цветковић ................................................................................. 22 КАКО ЈЕ СТРАНАЦ УПОЗНАО ПАЈАДОРА .............................................................................. 22 О СПИСАТЕЉИЦИ .................................................................................................................. 25 (Не)завршене приче | Сенка Војиновић .............................................................. 27 БЕЛЕШКА О СПИСАТЕЉИЦИ ................................................................................................. 31 Прича из заумља | Александар Стевановић ........................................................ 32 ДУША У ЂАВОЛА .................................................................................................................... 32 О ПИСЦУ ................................................................................................................................. 34 Заборављени песници | Павле Соларић .............................................................. 35 ЧЕРНА ЗЕМЉА ВЛАГЕ ПИЈЕ ................................................................................................... 37 МОЈА САМВИКА ..................................................................................................................... 37 ПРЕИЗРЕДНА НЕБА КЋЕРИ .................................................................................................... 38 САН ......................................................................................................................................... 39 СВЕТИ ЧАСИ ............................................................................................................................ 41 ПРИЈАТЕЉСТВО ...................................................................................................................... 41 ПЕСНИЦИ ПАВЛУ СОЛАРИЋУ ................................................................................................ 42 Сима Милутиновић Сарајлија .............................................................................................. 42 Јован Стерија Поповић .......................................................................................................... 43 Еротска поезија | Иван Глишић ............................................................................ 45 МАЧВАНКЕ ............................................................................................................................. 45 166