Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 16

Суштина поетике | часопис за књижевност поштување. Бог, па кум, вревеоше стари... (Зај'м). Слично уводним и финалним порукама, кратким народним сентенцама прожет је и унутрашњи текст прича: Суд је туј да се у њег сритају истина и правда. Овде сам рођена, овде ћу си и умрем. Докле имам планови, ћу имам и данови. Иако су протагонисти који износе причу у првом лицу, и мушкарци и жене, у књизи доминира интиман женски глас из прича Нећу, тато и Камен под груди. Корени овог гласа у нашој књижевности су у Михаиловићевој Петрији и драми Камен за под главу Милице Новковић. Он доминира у овој књизи и по јачини му је раван последњи, али мушки глас, из приче Пропас. Сви заједно чине својеврстан књижевни хор који ритмиком једног говора показује колико је и како дубока душа бића које живи у прошлом времену или савременост евоцира кроз прошло. Поред народне мудрости која је вешто ситуирана у причу, налазимо и мотиве који су тачке спајања са нашом народном и нашом уметничком књижевношћу. За народну је јасно откуд ту, а за уметничку нит приповедања ауторка може да захвали свом умећу и таленту. Од мотива које имамо и у другим делима наше књижевности можемо навести мотив ожалошћене породице у причи Нас ни Свети Сава не мож да измири, мотив жене петријанског типа већ смо поменули, а познато је да Виолета Јо .4f4`4`t,//4`4,4/t.4f4-t/4//``t`4,-tb4`/4,t,4`4,4`,4`/t.4,-t`4-,4./t.4//4/`.4,.4/4,8$4//,/`/,/4f4-H4`/4,.4-4ft.4,/4`4`4//4,4/t`4(-t/Ia4,-4-H4`t-Bf4,4,ft,4/4/`.4,4//./f4/t.4., 4,.4-4.4,.4b4-H4`Έ4'.4`4,4/t-4-t./4'/./f4/t.'4,4`.4f4,4',4`t.,4.4.4't`b4.4f4'/./f4/t.4.K4(/`4,4,/4`,4a.-H4`t/,4f4,4f,`/t.4,-t`4-,4./t/,4/4/`.4,,4.4/t,4`4/-4/t/,4f4-t`t`4//t/4b4`/4-4//`4.4/t/`t.`t`.4..4-,4a.4f4.4/,.4aH4/`4.4a,4.4f.4at/,/f4,`4-t-4/t/`t`. %4//4.4/t,4a.4f4,4a4/.../`4,4/t-H4-4/.,4-.4`t,4/4/4/``-t/4f4-t-.4.,4`f ,/,/`4, 4/t,4`4/-4/t.4aH4/4`-4`4.4aH4.4-`4-t.,4.4a4`4,4-, 4//.,4-.4,,4f,4.`.,4-.4,,4f,4/t,4`4``4,4./t`4`t`4-t-4.4/t`4.4/t,4a.4/H4-.4,/`,4`4f/f 4,-tf4.4/t,/`t/t/,`4a4/.../`4/t.4aH4-t/`t..4aH4/4/`.4,,4/-4./f4.4aH4`t-H4f4,4`t/t/4`/a,4,,/`4,4f-H4-4`4`/4,4`4/`4.4a.4'`4//,4`K4',,4f4/4/`.4,4/t,4b4/f4.f.4--t,/t/`t`.M