Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 149

Суштина поетике | часопис за књижевност У области преводилаштва до пуног изражаја је дошао раскошни таленат и интелектуални капацитет Ивана Франка. Као познавалац великог броја језика (преводио је са 14 језика) својим преводима је украјинском читаоцу приближио духовну баштину светске цивилизације. У области лингвистике Франко је објави читав низ радова, а још више оних који нису строго лингвистички али се непосредно ослањају на лингвистику. Међу најзначајније свакако спада студија: Књижевни језик и дијалекти, који би се, у слободнијој интерпретацији, могао назвати приручником у борби за јединствен украјински књижевни језик, који се темељио на дијалектима централне Украјине, обогаћен западноукрајинским особеностима. То је био језик Тараса евченка и за Франка је он еталон украјинског књижевног језика. Међутим, ова борба није била једина у Франковом животу. Напротив, цео његов живот је био непрекинути низ борби из којих је увек излазио окрвављен, а понекад и као победник. Једна од таквих борби била је против латинизације украјинске азбучне графике, о чему пише у раду Азбучни рат у Галицији 1869. У области етнографије и фолклористике Франко је сакупио обиље материјала, који је научном методологијом обрадио, и о томе написао читав низ студија и чланака. За капитална сматрају се: Преглед радова из области етнографије Галиције у XIX веку и Студија о украјинским народним песмама. Своје филозофско-социолошке и друштвено-политичке концепције је објединио у студијама: Наука и њено становиште у односу на радничку класу и Мисли о еволуцији у историји човечанства. Радови из области економије и социологије, гледано са временске дистанце, посвећени су, у првом реду, социјалном статусу радника и сељака. О томе сведоче наслови неких његових радова: Индустријски радници у источној Галицији, О 149