Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 14

Суштина поетике | часопис за књижевност Објавила је низ филозофских есеја у зборницима Естетичког друштва Србије. Преводи поезију са енглеског. Пише и објављује приказе поезије (О. Давичо, П. Крду, Б. Миљковић, Душко Новаковић...). Била је уредник у издавачкој кући Белетра и уредник књижевног часописа Ковине (КОВ). Члан је Српског књижевног друштва, Удружења књижевника Србије и Естетичког друштва Србије. Живи у Београду. Слободан Берић ̶ Илиндан 14