Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 130

Суштина поетике | часопис за књижевност У ретровизору | Марија Брковић МАЈСТОРИ И МАЈСТОРИЈЕ РАНКА ПАВЛОВИЋА (Објављено у Суштини поетике број 42/43) Пратећи традицију српске лирске прозе, чије су темеље поставили Исидора Секулић, Иво Андрић и Милош Црњански, закључује се да је до данас овај жанр показао виталност, одолевајући различитим временима и књижевним модама. На л - ] ] } -2 - 2 m ] - 2 - ] - } m 2 - P} ] R M  2 } }  } - ] M ]- M m - = " - R - -  R ]0 - = }  - ] R }  2  b - - = = ] R 2 - ]} 2 ] ] ] - 2 - 2 } - ] - 0 -- - - ( 2 = ] ] " 2  M ]= - 0 - ] } "  M - R -2 - 2 } -  ] - } } 2 M M= = ] ] - 2 R - ] ] ] S } r - ] R M= R - }2 - - R P ] ] - R B } ]- =- = B  - = } M ] } - - - R -   r - r - - r ] - ]- ] } = 2 r = 2 m - - ] - R -  R  - 2 R B ]-    } = M R  - R - M == M - ] =- ]}  P = } R - R - - m ]  ]  R - ]  M = M =- - m R M M ]} "  m - ] M ]= R ]  - b  } ]r R } ]- - 2  } - r m - - m ] - ] ] - ]  =} R = - - r = ]- } -  ] - =- = R =- 2 ] M R ]} - R ] R - R = m -  M 2 ] M ] R -2 - 2 M  R - - r - r =- - R  ]r m R 2 m  ]] } = - - 2 M  R  ]r } = R M =  M  P3