Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 128

Суштина поетике | часопис за књижевност прагматски је повезан са топосима космоса (вечности) и хаоса (ништавила). То уједно имплицира и разлику између привида и суштине, апсолутног и релативног принципа. У опозицији према болној, неизвесној емпириј  -=2 P m  - - ] ] =m m  = - 0 M - ] ] } - ]- = M 2 2 } - ] ]- M } }  ]  ] - - ] - } m  ] - 2 ] = 2 =- - ] M- -  ]m M } M =} R ]  ] - } 0 = ] M  - ]" ] M  R ]r } - M R R ]r - - ] ] M=] - M = m ] - ] } } ]-2 M=] - ] } ]-2 }= R  -= R = - ]  ]-  -= R R = - ] 2 } - ] - ] - - ] =  } ]  ] - } 2 =- M=] - - 2  " B - ] ] m ]  P M m - - - = - }  R }  = m R M = = } = } ] " - ] = - ]" ] = " R M = = R - R - M  R } } m = -  } -  M - } - ] ] ] -  ] = = } - = M m  ] = - R  - M  ]  ]  ] - M 2 } } ] R - = M B  2 == M R - R ] m R 2  R M -   ] M =2 - ] } } - = m R 2 -- - -  - - ] -  P } - - ] R - ] M =- m R - R - -  ]- ] - = Ғ - R 2 2 M R M m - m ] P = M m R M ] - m R = " - -=- R } - P } } - R  ] - ] - R ] = - - R } ]- B -= - - ] }  } } 2 -  2 -   } ]-2 = 2 m ] 0 m M -  R 2 M=]2 ] - } 2 -= } ] 2= = - ]} - M " 2  } ] - ] - 2 } ] m } - ] = R - ] }  R  -  ] m  ]- M } R M  - } - - M == ] ] M M - ] = - m ] P = } - R 2 M ] 2 = 2 m ] 2 - 0#