Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 126

Суштина поетике | часопис за књижевност Експресионисти, напротив, имају активан однос према етичким питањима литературе, заступајући став да она већ по својој природи мора бити ерична, јер посредује највише хумане циљеве експресионистичког уметника. Поезија сублимира пишчев егзистенцијални положај који се не своди само на личне, интимне проблеме, већ и на питања његовог колективног, културног, али и метафизичког посланства. Етичка димензија поезије огледа се, према експресионистима, у пророчкој и визионарској објави истине о свету. Рецепција експресионистичког покрета углавном је ограничена на фламанско-холандску литературу, затим на мађарску, чешку, словачку, пољску, хрватску, словеначку и српску књижевност, док се извес