Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 125

Суштина поетике | часопис за књижевност Књижевна студија Пише: проф. др Слађана Миленковић ЕКСПРЕСИОНИЗАМ И СИМБОЛИЗАМ Однос између симболизма и експресионизма, као и веза између декаденције и експресионизма представља веома значајно питање које до сада у науци и књижевности није довољно истражено. С једне стране, поетичко наслеђе декаденције и симболизма пружило је онај витални импулс за размах експресионистичког покрета, поготову у земљама средње Европе, понајвише у Аустрији и Немачкој, у којима се крајем прошлога века артикулише модерна као специфично раздобље стилски хетерогених токова. Декаденција и симболизам одвијају се паралелно уз још увек присутни реализам и натурализам, при чему долази до дезинтеграције позитивистичке филозофије и јачања субјективног идеализованог начина мишљења у уметности. Међутим, поменути немачки ствараоци око 1910. године почињу да изражавају протест против сензуалистичког, морално индиферентног песништва модерниста, тражећи обнову стваралачког субјекта и воље обогаћивање литерарне тематике, формално иновирање и нови, општељудски ангажман. (Стојановић Пантовић 1998. 8) 125