Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 119

Суштина поетике | часопис за књижевност почео је са дрвета да виче: – Грак-грак-грак... Протестујући против свих који протестују опомињући све који не желе да га чују топлим бљак бљак – пројектилима Да да-да баш ту гдје се и ја држим за главу догађајем затечен јер R } B 2 M } -  ] 0 M - R ] R  R = P-  } R }=2 M  R - ] P }  0 - ] R M  ]- 0 } ]-2 M - R  ] R R } ] P } = ] B }  R M R  M  P( 2 = P*@ B - ]  2 ] - } B - M ] M 2 } - ] -  = 2 0 ] â( 2 r -  - ]- } M m S( 2 } - ] R } -0 B }=R ] M 2 - 2 } - ] =- } - == M ] ` ] R }  ] S( 2 r -  M 0 ]- } M m S( 2 R } - ] R =- - ]- B - M } - ]  ] m  R }  P