Број 44/45 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 101

Суштина поетике | часопис за књижевност шљива. 22 Пажљивим читањем Црњанског можемо уочити колико је овај позоришни моменат могао снажно и значајно утицати на касније књижевно поетичко одређење великог уметника. Црњански је у себи носио, како је сам рекао, оно што је важно за једног уметника: један доживљај – што би сигурно било страхотно искуство Првог светског рата, и једну велику идеју 23 – да љубави да метафизичку снагу којом ће везати и оно што је далеко једно од другога и наћи везу између бића неједнаких 24 . Реч је управо о његовој поетици суматраизма, поетици дереализације и трансцеденције, која нас враћа на своје полазиште, на своје извориште сећања, на Србију на небу, завејану цвећем шљива. Бављење књижевним стваралаштвом Црњански је, како је више пута изјавио, почео младалачком илузијом да је његов литерарни рад нека врста националне дужност 25 , да би се на крају вратио самом себи, само себи. 26 С обзиром да је носио драматичност властите судбине, Црњански је осврт на сопствени живот видео кроз позоришну метафорику: Цео мој живот је један театар, једна драма, једна фарса, трагикомедија, или само комедија, ако хоћете, која има неколико чинова. Рекапитулацију свог целокупног књижевног стваралаштва Црњански је сагледао са дубоко усађеном драмском свешћу: Сваки поет има у свом стварању одређене Милош Црњански, Есеји I, Добриновић компонован са успоменама, 1924. године, у Дела Милоша Црњанског, Том десети, Задужбина Милоша Црњанског, Београд, 1999. год, 375. страна 23 Драшко Ређеп, Онај други Бранко, Српска читаоница и књижница Ириг, Нови Сад, 1985. год, 21. страна, у Петар Марјановић Црњански и позориште, Прометеј – Академија уметности, Нови Сад, Купола – Београд, 1995. године, 41. страна 24 Милош Црњански, Итака и коментари, Просвета, Београд, 1959, 24. страна, у Петар Марјановић, Црњански о позоришту, Прометеј – Академија уметности, Нови Сад, Купола – Београд, 1995. године, 41. страна 25 Милош Црњански, Есеји II, Никола Дреновац – Милош Црњански, 1964.године, Никола Дреновац, у Дела Милоша Црњанског, Том једанаести, Задужбина Милоша Црњанског, 26 Милош Црњански, Есеји II, Живот пролази као што пролази пролеће, као што одлазе птице, Јован Пејчић, 1973. године, у Дела Милоша Црњанског, Том једанаести, Задужбина Милоша Црњанског, Београд, 1999. година, 581. страна 22 101