Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 82

Суштина поетике | часопис за књижевност Литeрaтура 1. Антологија експресионистичке приповетке, (1995). Приредио и написао поговор Побуна и форма Срдан Богосављевић, (Казимир Едшмид, О песничком експресионизму стр. 225-234), Нови Сад: Светови 2. Константиновић, Зоран (1967). Експресионизам, Цетиње: Обод 3. Миленковић, Слађана (2012). Рецепција песништва Димитрија Митриновића, Сремска Митровица: ВШССОВ 4. Стојановић Пантовић, Бојана (1998). Српски експресионизам, Нови Сад: Матица српска Ернст Лудвиг Кирхнер – Плави акт 82