Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 79

Суштина поетике | часопис за књижевност појавио у програмском тексту Курта Хилера Најмлађи Берлинци. Попут Хилера и Митриновић одбацује савремене естетичаре који нису ништа друго него воштане таблице за пасивно регистровање утисака или прецизне машине за дескрипцију (по Хилеру). За разлику од њих, најмлађа генерација писаца и песника је нешто сасвим супротно: Ми смо експресионисти. Опет нам је стало до садржаја, воље и етоса. Тако је Хилер пренео термин на младе песнике. Заменицом ми Курт Хилер је подразумевао групу младих књижевника која је била окупљена око њега, односно берлинског Новог клуба, основаног 1909. године (поред поменутог аутора оснивачи су били Јак б ван Ходис, Ернест Блас и касније Георг Хајм). Немачки песници су од 1910. организовали књижевне вечери, које су називали неопатетични кабареи. Ипак, тај клуб није опстао али је подстакао писце да оснују више књижевних гласила. У Немачкој су водећи часописи експресионизма Акција (Die Aкttion) и Вихор (Der Sturm) који су се међусобно разликовали по својој идеолошко-политичкој и естетској платформи. У првом гласилу сарађивали су уметници радикално леве политичке оријентације (Ј. Бехер, П. Зорге, П. Цех), залажући се за активан, ангажован приступ реалности уз уверење да се књижевношћу могу мењати постојећи друштвено-политички односи. Штурмовци, напротив, имали су сасвим другачију идеју – они су инсистирали на обнови књижевне форме превасходно уметничким средствима, јер је једино уметност права револуција која се, дакле, дешава искључиво унутар уметности и не сме бити никакво пропагирање идеја (Стојановић Пантовић 1998. 8). Касније ће ова подела утицати на унутрашње цепање експресионистичког покрета и његово експлицитно подређивање било левим (комунистичко-марксистичким), било десним (националистичким и фашистичким) 79